Friday, October 19, 2018
 
 Polski (Polska)  Lietuvių (Lietuva) Български (България)  English (United Kingdom) Română (România)

Top Insurers of the MonthTop Van Insurer

Latest Articles In Polish Minimize
Jak uzyskać informacje od MIB odnośnie historii roszczeń by anp

MIB - Motor Insurer's Bureau jest to Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest administratorem danych ds. likwidacji szkód i roszczeń (CUE), centralnej bazy danych o wypadkach związanych z motoryzacją, domem, obrażeniami ciała i chorobami przemysłowymi zgłaszanych zakładom ubezpieczeń, które mogły, ale nie musiały spowodować roszczenia.

Zmiany w polityce firmy ubezpieczeniowej Direct Line by anp

Żeby sprostać wymaganiom swoich klientów, firma Direct Line od dnia 18/04/2018 wprowadza ważne korzystne zmiany w swojej polityce ubezpieczeniowej. A mianowicie za zgłoszenia roszczenia z powodu uszkodzenia auta, nie tracimy zniżek.

Zmiana prawa jazdy na UK by anp

Aby zminić prawo jazdy na UK musisz odpowidzieć na poniższe pytania na stronie DVLA:
1. Czy jesteś mieszkańcem Wielkiej Brytanii?
2. Jaki rodzaj prawa jazdy posiadasz?
3. Gdzie zdałeś test?


Current Articles | Categories | Search | Syndication

20 December 2017
National Speed Awareness Course kiedy i w jakich okolicznościach można się o niego ubiegać
By anp @ 13:06 :: 3002 Views ::
 

Kierowcy, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość zazwyczaj są karani grzywną pieniężną oraz odjęciem punktów karnych.

Liczba odjętych punktów uzależniona jest od przekroczonej prędkości.

Sposobem na uniknięcie kary jest odbycie kursu Speed Awareness Course, innowacyjnego programu stworzonego przez policję w Wielkiej Brytanii, mając na uwadze uświadamiać kierowców.
Kierowca jeśli chcę, może odbyć kilkugodzinny kursu, płacąc przybliżoną kwotę, jaką musiałby zapłacić za mandat (około 100 funtów).

Decyzja o tym, czy dany kierowca będzie mógł wziąć udział w kursie zależy od paru kryteriów i leży w gestii policji w danym rejonie kraju.

Kto może być zakwalifikowany do kursu.

1.Kurs kierowany jest głównie do osób, które przyznały się do wykroczenia i odesłali formularza w terminie 28 dni od daty wykroczenia.

2.Kierowca nie miał innych wykroczeń w tym czasie.

3.Jest to pierwsze wykroczenie lub upłyneło około 3 lat od poprzedniego przewinienia.

4.Przekroczenie mieście się w pewnych limitach.

Tak dla przykładu, gdy na drodze było ograniczenie 30mph, a pojazd poruszał się z prędkością pomiędzy 35-42 mph, to prawdopodobnie kierowca zostanie zakwalifikowani do odbycia kursu.
Jeśli pojazd poruszał się z prędkością 50mph, kierowca nie zostanie zakwalifikowany do odbycia takiego kursu, dodatkowo zostaną odjęte punkty i założona sprawa sądowa.

W tabeli poniżej przedstawiamy dla porównania wartości graniczne, dla których można lub też nie można odbyć kursu.

Ograniczenie prędkości
Mph.
Tolerancja
Kamery mph.
Brak możliwości odbycia kursu/odjęcie punktów. Możliwość odbycia kursu, bez odjęcia punktów.
      od    -    do:
Poza limitem, odjęcie punktów, brak możliwości odbycia kursu, sprawa sądowa.
20 mph 22 mph 24 mph 24 mph 31 mph 35 mph
30 mph 32 mph 35 mph 35 mph 42 mph 50 mph
40 mph 42 mph 46 mph 46 mph 53 mph 66 mph
50 mph 52 mph 57 mph 57 mph 64 mph 76 mph
60 mph 62 mph 68 mph 68 mph 75 mph 86 mph
70 mph 73 mph 79 mph 79 mph 86 mph 96 mph


Dodatkowym warunkiem odbycia kursu jest komunikatywna znajomość języka angielskiego. W przeciwnym wypadku zostanie unieważniony. Kurs można odbyć z tłumaczem lub osobą towarzyszącą znająca język angielski.


Źródło: https://www.askthe.police.uk/content/Q584.htm

Rating
Copyright (c) 2018 UKSimple Terms Of Use Privacy Statement