Wednesday, December 19, 2018
 
 Polski (Polska)  Lietuvių (Lietuva) Български (България)  English (United Kingdom) Română (România)

Top Insurers of the Month
Latest Articles In Polish Minimize
Jak uzyskać informacje od MIB odnośnie historii roszczeń by anp

MIB - Motor Insurer's Bureau jest to Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest administratorem danych ds. likwidacji szkód i roszczeń (CUE), centralnej bazy danych o wypadkach związanych z motoryzacją, domem, obrażeniami ciała i chorobami przemysłowymi zgłaszanych zakładom ubezpieczeń, które mogły, ale nie musiały spowodować roszczenia.

Zmiany w polityce firmy ubezpieczeniowej Direct Line by anp

Żeby sprostać wymaganiom swoich klientów, firma Direct Line od dnia 18/04/2018 wprowadza ważne korzystne zmiany w swojej polityce ubezpieczeniowej. A mianowicie za zgłoszenia roszczenia z powodu uszkodzenia auta, nie tracimy zniżek.

Zmiana prawa jazdy na UK by anp

Aby zminić prawo jazdy na UK musisz odpowidzieć na poniższe pytania na stronie DVLA:
1. Czy jesteś mieszkańcem Wielkiej Brytanii?
2. Jaki rodzaj prawa jazdy posiadasz?
3. Gdzie zdałeś test?


Current Articles | Categories | Search | Syndication

21 November 2017
Jak zmienia się własnośc samochodu v Anglii
By anp @ 17:23 :: 1394 Views ::
 

Nasi rodacy często zadają pytanie: "Jak zmienić własnośc samochodu". Kupując albo sprzedając samochód v UK trzeba aby:

  • Sprzedający i kupujący wypelnili i podpisali stronę numer 2 dowodu rejestracyjnego samochodu (V5).
  • Sprzedający wysyła DVLA strony 1 i 2, aby zawiadomić o zmianie własności. Adres DVLA jest podany na tylnej stronie v częsci żelonej sekcji numer 10.

Nowy wlaściciel otrzymuje część numer 10 tego samego dokumentu jako dowód zmiany wlaściciela, do chwyli otrzymania nowego dowodu rejestracyjnego (V5) zawierający jego danne. Proceder ten trwa v ramach sześciu tygodni.

Rating* Terms and Conditions: Only confirmed sales from the following products will be accepted: breakdown, car, home, landlord, life, public liability, pet and van insurance. We will verify all sales and your name will only be entered should the insurance remain in place for at least 3 months. All sales will be checked against the advertiser databases and only those confirmed will enter the draw. We reserve the right to decline entry for sales that have been cancelled.
Copyright (c) 2018 UKSimple Terms Of Use Privacy Statement