Tuesday, March 19, 2019
 
 Polski (Polska)  Lietuvių (Lietuva) Български (България)  English (United Kingdom) Română (România)

Top Insurers of the Month

Latest Articles In Polish Minimize
Sytuacja po brexicie dla właścicieli polis by anp

Brytyjska rozłąka z UE niesie za sobą konsekwencje dla każdej gałęzi gospodarki. Przykładem są ubezpieczenia. Wiele będzie zależało od tego jak będą przebiegać negocjacje Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie warunków wyjścia i jak długo będą trwały. Jeżeli uda nam się osiągnąć porozumienie z Unią Europejską i przejdziemy w okres przejściowy 29 marca, dotychczasowe ustalenia dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych pozostaną w mocy do końca okresu przejściowego,w tym czasie oczekiwalibyśmy wypracowania nowych porozumień, które pomogą utrzymać istniejące ustalenia w sektorze ubezpieczeniowym.

Jak uzyskać informacje od MIB odnośnie historii roszczeń by anp

MIB - Motor Insurer's Bureau jest to Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest administratorem danych ds. likwidacji szkód i roszczeń (CUE), centralnej bazy danych o wypadkach związanych z motoryzacją, domem, obrażeniami ciała i chorobami przemysłowymi zgłaszanych zakładom ubezpieczeń, które mogły, ale nie musiały spowodować roszczenia.

Zmiany w polityce firmy ubezpieczeniowej Direct Line by anp

Żeby sprostać wymaganiom swoich klientów, firma Direct Line od dnia 18/04/2018 wprowadza ważne korzystne zmiany w swojej polityce ubezpieczeniowej. A mianowicie za zgłoszenia roszczenia z powodu uszkodzenia auta, nie tracimy zniżek.


Current Articles | Categories | Search | Syndication

18 February 2017
Jak skorzystać z pomocy Rzecznika ds. Finansowych (Financial Ombudsman)
By anp @ 10:35 :: 4921 Views :: :: Finanse
 

18.05.2016.

Jak skorzystać z pomocy Rzecznika ds. Finansowych (Financial Ombudsman)

Biuro Rzecznika ds. Finansowych może interweniować w sytuacji, w której konsument zgłosił już swoją skargę do właściwej instytucji, ale nie jest usatysfakcjonowany przebiegiem sprawy.

W ciągu ostatnich 15 lat Biuro rzecznika miało do czynienia z 15 mln. przypadków, pomiędzy 2,8 mln firm finansowych i ich klientami.

Większość skarg napływa głównie z powodu banków, co stanowi 58% wszystkich skarg. Urząd Rzecznika został ustanowiony przez brytyjski parlament w celu bezpłatnej usługi konsumentom. W każdej sprawie rzecznik analizuję fakty i wydarzenia oraz wystawia niezależną i bezstronną opinie.

Jeśli mamy problem z firmami świadczącymi usługi, takie jak:
- usługi bankowe;
- ubezpieczenia;
- kredyty hipoteczne;
- kartami kredytowymi (również sklepowe);
- pożyczkami (w tym pożyczki krótkoterminowe typu „payday loan”);
- emeryturami;
- oszczędnościami i inwestycjami;
- zakupami na raty i pożyczkami pod zastaw;
- akcjami, udziałami, funduszami powierniczymi oraz obligacjami, itp.

Co zrobić najpierw?

Zanim skorzystamy z pomocy należy skontaktować się z usługodawcą w celu skorygowania błędu. Musimy przedstawić w jaki sposób powinna sprawa zostać rozwiązana.

Usługodawca ma osiem tygodni na ustosunkowania się do skargi. Jeśli w trakcie tych ośmiu tygodni nie otrzymamy odpowiedzi lub jeśli będziemy nie usatysfakcjonowani odpowiedzią, wówczas należy skontaktować się z rzecznikiem.

W jaki sposób zwrócić się do biura Rzecznika o interwencję?

Należy skontaktować się w ciągu 6 miesięcy od otrzymania od usługodawcy odpowiedzi. Można pobrać z Internetu formularz, wypełnić go, a następnie wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Można także skontaktować się telefonicznie pod numer 0300 123 9 123.

Potrzebne będą następujące dane:
- Dane osobowe - imię, nazwisko i adres.
- Numer rachunku bankowego lub numer polisy ubezpieczeniowej.
- Przedmiot skargi - preferowany przez skarżącego sposób rozwiązania problemu.

Jak wygląda proces rozpatrywania skargi?

- Na początek musimy przedstawić naszą wersję;
- Rzecznik występuję do usługodawcy o opis wydarzeń z jego perspektywy oraz przeanalizuję fakty w tej sprawie po otrzymaniu materiałów.
- Informacja po przeanalizowana zostaje przekazana do skarżącego jak i usługodawcy.

Jeśli odpowiedź usługodawcy na skargę konsumenta jest uzasadniona i właściwa sprawa zostaje na tym etapie zakończona. Jeśli jednak usługodawca rzeczywiście dopuścił się czegoś niewłaściwego, wtedy będą podjęte działania w celu naprawy błędów.

Osoby nieusatysfakcjonowane wynikiem wciąż mają jednak prawo do skierowania sprawy do sądu.

Jak długo trwa proces badania skargi?

Okoliczność sprawy musi być uważnie przeanalizowana przez rzecznika, dlatego nie można jednoznacznie określić jak długo będzie trwała sprawa.

Okres oczekiwania uzależniony będzie od stopni złożoności sprawy oraz ilości informacji.

Pewne skargi są rozwiązywane w ciągu kilku tygodni, w przypadku innych proces może trwać jednak ponad rok.

Czy prośby o interwencje można złożyć w określonym terminie?

Tak musimy skontaktować w ciągu 6 miesięcy od daty odpowiedzi usługodawcy na jego skargę.

W jaki sposób złożyć zażalenie?

Skargę można wnieść bezpośrednio lub w imieniu rodziny, bezpośrednio do biura (Citizens' Advice Bureau, CAB). Skarżący musi jednak podpisać formularz skargi, aby w ten sposób potwierdzić, iż zgadza się, aby Citzen’s Advice Bureau kontaktowało się z osobą wnoszącą skargę w jego imieniu. Zlecenie złożenia skargi specjaliście będzie się prawdopodobnie wiązało z koniecznością opłacenia kosztów zlecenia.


Źródło:

http://www.moneysupermarket.com/c/news/how-to-use-the-financial-ombudsman/00117440/

http://www.financial-ombudsman.org.uk/help/polish/Twoje_zazalenie_a_rzecznik_praw_obywatelskich.htm

Rating* Terms and Conditions: Only confirmed sales from the following products will be accepted: breakdown, car, home, landlord, life, public liability, pet and van insurance. We will verify all sales and your name will only be entered should the insurance remain in place for at least 3 months. All sales will be checked against the advertiser databases and only those confirmed will enter the draw. We reserve the right to decline entry for sales that have been cancelled.
Copyright (c) 2019 UKSimple Terms Of Use Privacy Statement