Saturday, March 23, 2019
 
 Polski (Polska)  Lietuvių (Lietuva) Български (България)  English (United Kingdom) Română (România)

Top Insurers of the Month

Latest Articles In Polish Minimize
Sytuacja po brexicie dla właścicieli polis by anp

Brytyjska rozłąka z UE niesie za sobą konsekwencje dla każdej gałęzi gospodarki. Przykładem są ubezpieczenia. Wiele będzie zależało od tego jak będą przebiegać negocjacje Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie warunków wyjścia i jak długo będą trwały. Jeżeli uda nam się osiągnąć porozumienie z Unią Europejską i przejdziemy w okres przejściowy 29 marca, dotychczasowe ustalenia dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych pozostaną w mocy do końca okresu przejściowego,w tym czasie oczekiwalibyśmy wypracowania nowych porozumień, które pomogą utrzymać istniejące ustalenia w sektorze ubezpieczeniowym.

Jak uzyskać informacje od MIB odnośnie historii roszczeń by anp

MIB - Motor Insurer's Bureau jest to Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest administratorem danych ds. likwidacji szkód i roszczeń (CUE), centralnej bazy danych o wypadkach związanych z motoryzacją, domem, obrażeniami ciała i chorobami przemysłowymi zgłaszanych zakładom ubezpieczeń, które mogły, ale nie musiały spowodować roszczenia.

Zmiany w polityce firmy ubezpieczeniowej Direct Line by anp

Żeby sprostać wymaganiom swoich klientów, firma Direct Line od dnia 18/04/2018 wprowadza ważne korzystne zmiany w swojej polityce ubezpieczeniowej. A mianowicie za zgłoszenia roszczenia z powodu uszkodzenia auta, nie tracimy zniżek.


Current Articles | Categories | Search | Syndication

30 April 2014
Strony internetowe oferujące usługi turystyczne bardziej przyjazne dla konsumentów - 23/04/2014
By anp @ 12:15 :: 1766 Views :: :: Turysryka
 

Dzięki kontrolom UE portale internetowe w większym stopniu przestrzegają praw konsumentów: obecnie 62 proc. z nich podaje konsumentom informacje zgodnie z przepisami UE.

Jeden na trzech użytkowników internetu w UE rezerwuje podróż i zakwaterowanie on-line. Przewiduje się, że w przyszłości liczba ta wzrośnie. Aby zapewnić właściwe traktowanie konsumentów, Komisja wraz z organami krajowymi przeprowadza regularne kontrole stron internetowych oferujących usługi turystyczne w całej Europie.

Spośród 552 skontrolowanych w 2013 r. stron internetowych aż 382 nie przestrzegały europejskich przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Od tamtej pory zaktualizowano i poprawiono 173 portali, 209 jest przedmiotem toczących się postępowań, a 6 zamknięto.

Jakie problemy wykryto podczas kontroli?

Stwierdzono następujące zasadnicze problemy:

  • brak obowiązkowych informacji o tożsamości sprzedawcy, w szczególności brak adresu e-mail
  • brak jasnych instrukcji w sprawie sposobu składania skarg
  • wprowadzające w błąd informacje o cenie końcowej
  • opcjonalne dopłaty do ceny nie są dokonywane na zasadzie świadomego wyboru („opt-in”).

W przypadku stron internetowych, które nie spełniają wymogów, w dalszym ciągu prowadzone będą postępowania administracyjne lub sądowe. Kontrolowane są także praktyki w sektorze usług turystycznych, tak aby konsumenci mieli dostęp do wszystkich istotnych informacji i mogli dokonywać świadomych wyborów.

Wskazówki dla konsumentów

  • Upewnij się, że sprzedawca podaje własną nazwę, adres pocztowy i adres e-mail oraz że dostępne są także dane kontaktowe przewoźnika lotniczego lub hotelu.
  • Sprawdź, czy posiadasz wystarczające informacje, np. na temat trasy i czasu podróży, przewoźnika lotniczego oraz lokalizacji hotelu.
  • Zwróć uwagę na cenę końcową i ewentualne opłaty opcjonalne.
  • Warto wydrukować lub zapisać kopię warunków umowy. Często nie ma możliwości bezpłatnego anulowania rezerwacji lub w ogóle nie jest to możliwe.
  • W razie wystąpienia problemu zgłoś go niezwłocznie osobie wyznaczonej do kontaktów.

Jeśli potrzebujesz pomocy, pamiętaj, że możesz skontaktować się z organizacją konsumencką lub właściwym organem krajowym. W razie problemu ze sprzedawcą w innym kraju UE możesz zwrócić się o pomoc do lokalnego Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Pamiętaj, że jako obywatelowi UE przysługują Ci konkretne prawa. Więcej informacji znajdziesz na stronie poświęconej prawom pasażerów (English). Można też pobrać aplikację (English) na ten temat.

Komunikat prasowy: Portale turystyczne bardziej przestrzegają praw konsumentów dzięki skoordynowanej akcji kontrolnej

Pytania i odpowiedzi – Akcja kontrolna usług turystycznych

Wyniki ankiety internetowej na temat rezerwacji usług turystycznych online (English)


ec.europa.eu

Rating* Terms and Conditions: Only confirmed sales from the following products will be accepted: breakdown, car, home, landlord, life, public liability, pet and van insurance. We will verify all sales and your name will only be entered should the insurance remain in place for at least 3 months. All sales will be checked against the advertiser databases and only those confirmed will enter the draw. We reserve the right to decline entry for sales that have been cancelled.
Copyright (c) 2019 UKSimple Terms Of Use Privacy Statement