Sunday, July 22, 2018
 
 Polski (Polska)  Lietuvių (Lietuva) Български (България)  English (United Kingdom) Română (România)

Top Insurers of the Month

Top Van Insurer

Latest Articles In Polish Minimize
Zmiany w polityce firmy ubezpieczeniowej Direct Line by anp

Żeby sprostać wymaganiom swoich klientów, firma Direct Line od dnia 18/04/2018 wprowadza ważne korzystne zmiany w swojej polityce ubezpieczeniowej. A mianowicie za zgłoszenia roszczenia z powodu uszkodzenia auta, nie tracimy zniżek.

Zmiana prawa jazdy na UK by anp

Aby zminić prawo jazdy na UK musisz odpowidzieć na poniższe pytania na stronie DVLA:
1. Czy jesteś mieszkańcem Wielkiej Brytanii?
2. Jaki rodzaj prawa jazdy posiadasz?
3. Gdzie zdałeś test?

National Speed Awareness Course kiedy i w jakich okolicznościach można się o niego ubiegać by anp

Kierowcy, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość zazwyczaj są karani grzywną pieniężną oraz odjęciem punktów karnych. Liczba odjętych punktów uzależniona jest od przekroczonej prędkości. Sposobem na uniknięcie kary jest odbycie kursu Speed Awareness Course, innowacyjnego programu stworzonego przez policję w Wielkiej Brytanii, mając na uwadze uświadamiać kierowców.


Current Articles | Categories | Search | Syndication

30 April 2014
Strony internetowe oferujące usługi turystyczne bardziej przyjazne dla konsumentów - 23/04/2014
By anp @ 12:15 :: 1299 Views :: :: Turysryka
 

Dzięki kontrolom UE portale internetowe w większym stopniu przestrzegają praw konsumentów: obecnie 62 proc. z nich podaje konsumentom informacje zgodnie z przepisami UE.

Jeden na trzech użytkowników internetu w UE rezerwuje podróż i zakwaterowanie on-line. Przewiduje się, że w przyszłości liczba ta wzrośnie. Aby zapewnić właściwe traktowanie konsumentów, Komisja wraz z organami krajowymi przeprowadza regularne kontrole stron internetowych oferujących usługi turystyczne w całej Europie.

Spośród 552 skontrolowanych w 2013 r. stron internetowych aż 382 nie przestrzegały europejskich przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Od tamtej pory zaktualizowano i poprawiono 173 portali, 209 jest przedmiotem toczących się postępowań, a 6 zamknięto.

Jakie problemy wykryto podczas kontroli?

Stwierdzono następujące zasadnicze problemy:

  • brak obowiązkowych informacji o tożsamości sprzedawcy, w szczególności brak adresu e-mail
  • brak jasnych instrukcji w sprawie sposobu składania skarg
  • wprowadzające w błąd informacje o cenie końcowej
  • opcjonalne dopłaty do ceny nie są dokonywane na zasadzie świadomego wyboru („opt-in”).

W przypadku stron internetowych, które nie spełniają wymogów, w dalszym ciągu prowadzone będą postępowania administracyjne lub sądowe. Kontrolowane są także praktyki w sektorze usług turystycznych, tak aby konsumenci mieli dostęp do wszystkich istotnych informacji i mogli dokonywać świadomych wyborów.

Wskazówki dla konsumentów

  • Upewnij się, że sprzedawca podaje własną nazwę, adres pocztowy i adres e-mail oraz że dostępne są także dane kontaktowe przewoźnika lotniczego lub hotelu.
  • Sprawdź, czy posiadasz wystarczające informacje, np. na temat trasy i czasu podróży, przewoźnika lotniczego oraz lokalizacji hotelu.
  • Zwróć uwagę na cenę końcową i ewentualne opłaty opcjonalne.
  • Warto wydrukować lub zapisać kopię warunków umowy. Często nie ma możliwości bezpłatnego anulowania rezerwacji lub w ogóle nie jest to możliwe.
  • W razie wystąpienia problemu zgłoś go niezwłocznie osobie wyznaczonej do kontaktów.

Jeśli potrzebujesz pomocy, pamiętaj, że możesz skontaktować się z organizacją konsumencką lub właściwym organem krajowym. W razie problemu ze sprzedawcą w innym kraju UE możesz zwrócić się o pomoc do lokalnego Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Pamiętaj, że jako obywatelowi UE przysługują Ci konkretne prawa. Więcej informacji znajdziesz na stronie poświęconej prawom pasażerów (English). Można też pobrać aplikację (English) na ten temat.

Komunikat prasowy: Portale turystyczne bardziej przestrzegają praw konsumentów dzięki skoordynowanej akcji kontrolnej

Pytania i odpowiedzi – Akcja kontrolna usług turystycznych

Wyniki ankiety internetowej na temat rezerwacji usług turystycznych online (English)


ec.europa.eu

Rating
Copyright (c) 2018 UKSimple Terms Of Use Privacy Statement