Thursday, December 13, 2018
 
 Polski (Polska)  Lietuvių (Lietuva) Български (България)  English (United Kingdom) Română (România)

Top Insurers of the Month

Latest Articles In Polish Minimize
Jak uzyskać informacje od MIB odnośnie historii roszczeń by anp

MIB - Motor Insurer's Bureau jest to Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest administratorem danych ds. likwidacji szkód i roszczeń (CUE), centralnej bazy danych o wypadkach związanych z motoryzacją, domem, obrażeniami ciała i chorobami przemysłowymi zgłaszanych zakładom ubezpieczeń, które mogły, ale nie musiały spowodować roszczenia.

Zmiany w polityce firmy ubezpieczeniowej Direct Line by anp

Żeby sprostać wymaganiom swoich klientów, firma Direct Line od dnia 18/04/2018 wprowadza ważne korzystne zmiany w swojej polityce ubezpieczeniowej. A mianowicie za zgłoszenia roszczenia z powodu uszkodzenia auta, nie tracimy zniżek.

Zmiana prawa jazdy na UK by anp

Aby zminić prawo jazdy na UK musisz odpowidzieć na poniższe pytania na stronie DVLA:
1. Czy jesteś mieszkańcem Wielkiej Brytanii?
2. Jaki rodzaj prawa jazdy posiadasz?
3. Gdzie zdałeś test?


Current Articles | Categories | Search | Syndication

16 July 2013
UE zapowiada nowe przepisy dotyczące wyjazdów zorganizowanych - lato 2013
By anp @ 10:05 :: 1670 Views :: :: Turysryka
 

Zgodnie z nowymi przepisami Europejczykom, którzy spędzają wakacje na wyjazdach zorganizowanych, będzie przysługiwać więcej praw. Ochroną zostaną też objęte osoby dostosowujące program wyjazdu do swoich potrzeb.

Minęła epoka, gdy każdy rezerwował swoje wczasy przy stoliku w biurze podróży po przestudiowaniu ton katalogów, aby wybrać idealny wyjazd.

Dzisiaj urlopowicze są bardziej aktywni – sami komponują swoje wakacje online, z takich elementów jak hotele i loty.

Nowe przepisy dotyczące wyjazdów zorganizowanych (English) uwzględniają te zmiany, dostosowując obecnie obowiązujące przepisy, przyjęte w 1990 r., do sytuacji w dobie internetu.

Pierwotne przepisy już były rewolucją w tym sektorze – zapewniały klientom operatorów turystycznych prawo do uzyskania wszystkich ważnych informacji przed podpisaniem umowy, umożliwiały im ubieganie się o zwrot pieniędzy w przypadku zmiany przebiegu wyjazdu oraz dawały możliwość przeniesienia rezerwacji na inną osobę.

Obarczały również organizatorów wczasów obowiązkiem zapewnienia alternatywnych usług, jeśli część umowy nie mogła zostać zrealizowana.

Nowe przepisy idą jeszcze dalej:

  • wprowadzają bardziej rygorystyczne kontrole dopłat do ceny wyjściowej i nakładają na operatorów obowiązek odliczania uzyskanych obniżek cen
  • określają wymóg jasnego przedstawiania informacji dotyczących odpowiedzialności
  • przyznają urlopowiczom prawo do ubiegania się o odszkodowanie za tak zwane straty niematerialne, w przypadku gdy wyjazd przebiegał niezgodnie z opisem
  • powołują do życia jeden punkt kontaktowy w razie pojawienia się kłopotów na dowolnym z etapów wyjazdu.


Ochroną będą objęte nie tylko osoby wykupujące gotowy wyjazd, ale również te, które samodzielnie komponują kilka różnych usług od tego samego operatora – podpisują jedną umowę, ale same wybierają poszczególne elementy wyjazdu.

Podczas gdy około 23 proc. urlopowiczów nadal wykupuje tradycyjne wczasy zorganizowane, aż 20 proc. dostosowuje przebieg wyjazdu do swoich potrzeb.

Wprawdzie ci, którzy planują swoje wakacje zupełnie niezależnie (54 proc. urlopowiczów), nie są objęci tymi nowymi przepisami, ale nadal przysługują im prawa pasażera i prawa ochrony konsumentów.


ec.europa.eu

Rating* Terms and Conditions: Only confirmed sales from the following products will be accepted: breakdown, car, home, landlord, life, public liability, pet and van insurance. We will verify all sales and your name will only be entered should the insurance remain in place for at least 3 months. All sales will be checked against the advertiser databases and only those confirmed will enter the draw. We reserve the right to decline entry for sales that have been cancelled.
Copyright (c) 2018 UKSimple Terms Of Use Privacy Statement