Thursday, December 13, 2018
 
 Polski (Polska)  Lietuvių (Lietuva) Български (България)  English (United Kingdom) Română (România)

Top Insurers of the Month

Latest Articles In Polish Minimize
Jak uzyskać informacje od MIB odnośnie historii roszczeń by anp

MIB - Motor Insurer's Bureau jest to Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest administratorem danych ds. likwidacji szkód i roszczeń (CUE), centralnej bazy danych o wypadkach związanych z motoryzacją, domem, obrażeniami ciała i chorobami przemysłowymi zgłaszanych zakładom ubezpieczeń, które mogły, ale nie musiały spowodować roszczenia.

Zmiany w polityce firmy ubezpieczeniowej Direct Line by anp

Żeby sprostać wymaganiom swoich klientów, firma Direct Line od dnia 18/04/2018 wprowadza ważne korzystne zmiany w swojej polityce ubezpieczeniowej. A mianowicie za zgłoszenia roszczenia z powodu uszkodzenia auta, nie tracimy zniżek.

Zmiana prawa jazdy na UK by anp

Aby zminić prawo jazdy na UK musisz odpowidzieć na poniższe pytania na stronie DVLA:
1. Czy jesteś mieszkańcem Wielkiej Brytanii?
2. Jaki rodzaj prawa jazdy posiadasz?
3. Gdzie zdałeś test?


Current Articles | Categories | Search | Syndication

17 June 2013
Wymiana informacji podatkowych - nowe przepisy UE
By anp @ 18:11 :: 2127 Views :: :: Finanse
 

Komisja proponuje rozszerzyć zakres przepisów UE dotyczących obowiązkowej wymiany informacji finansowych, tak aby objęły one wszystkie rodzaje dochodów.

Oszustwa podatkowe i uchylanie się od opodatkowania przynoszą straty nam wszystkim. Z powodu postępowania osób, które nielegalnie unikają płacenia podatków, do budżetu państw nie trafia część wpływów, które mogłyby zostać przeznaczone na realizację polityki gospodarczej i społecznej oraz poprawę standardu życia obywateli.

Jednym ze sposobów unikania opodatkowania jest ukrywanie przez oszustów pieniędzy zarobionych w innym kraju przed administracją publiczną kraju, w którym mieszkają i powinni płacić podatki.

UE stara się nie dopuścić, by tego rodzaju oszustwa miały miejsce na jej obszarze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE państwa członkowskie muszą gromadzić informacje na temat dochodów uzyskanych na ich terytorium przez osoby, które mają stałe miejsce zamieszkania w innym kraju.

Państwa członkowskie muszą następnie udostępnić te informacje tym krajom UE, w których osoby te mieszkają, tak aby można było opodatkować ich dochód.

Jednak obowiązujące przepisy nie obejmują swoim zakresem wszystkich rodzajów dochodów, dlatego Komisja zamierza zaradzić tym lukom, o co wystąpiły same państwa członkowskie.

W związku z tym począwszy od 2015 r. na krajach UE będzie również spoczywał wymóg wymiany informacji na temat prywatnych dochodów pochodzących z zatrudnienia, premii dyrektorskich, ubezpieczenia na życie, rent i emerytur oraz nieruchomości.

Teraz zaś Komisja proponuje rozszerzyć zakres wymiany na więcej informacji – również tych dotyczących dywidend, zysków kapitałowych, sald obrotów i innych form dochodów finansowych.

Wspólne stanowisko na arenie międzynarodowej

Wspólne, ogólnounijne normy wymiany informacji podatkowych pozwoliłyby uniknąć sytuacji, w której kraje UE zawierają przeróżne odrębne umowy dwustronne z krajami spoza Unii takimi jak USA.

Normy takie zagwarantowałyby także wszystkim krajom UE korzyści z dysponowania dodatkowymi informacjami. Państwa członkowskie byłyby w stanie skuteczniej szacować i pobierać należne podatki.

UE zapewniłaby też sobie lepszą pozycję negocjacyjną, umożliwiającą dążenie do rozszerzenia norm wymiany informacji podatkowych w skali globalnej.

W grudniu 2012 r. Komisja przedstawiła plan, w którym omówiła skuteczne działania umożliwiające walkę z uchylaniem się od opodatkowania. W planie tym podkreślono potrzebę propagowania automatycznej wymiany informacji jako standardu międzynarodowego.

Komisja będzie współpracować z krajami UE, aby zapewnić Unii jako całości silną pozycję podczas międzynarodowych negocjacji w sprawie takiego standardu podczas szczytu grup G8 (czerwiec 2013 r.) i G20 (wrzesień 2013 r.).

Więcej o oszustwach podatkowych i unikaniu zobowiązań podatkowych (English)


ec.europa.eu

Rating* Terms and Conditions: Only confirmed sales from the following products will be accepted: breakdown, car, home, landlord, life, public liability, pet and van insurance. We will verify all sales and your name will only be entered should the insurance remain in place for at least 3 months. All sales will be checked against the advertiser databases and only those confirmed will enter the draw. We reserve the right to decline entry for sales that have been cancelled.
Copyright (c) 2018 UKSimple Terms Of Use Privacy Statement