Tuesday, March 19, 2019
 
 Polski (Polska)  Lietuvių (Lietuva) Български (България)  English (United Kingdom) Română (România)

Top Insurers of the Month

Latest Articles In Polish Minimize
Sytuacja po brexicie dla właścicieli polis by anp

Brytyjska rozłąka z UE niesie za sobą konsekwencje dla każdej gałęzi gospodarki. Przykładem są ubezpieczenia. Wiele będzie zależało od tego jak będą przebiegać negocjacje Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie warunków wyjścia i jak długo będą trwały. Jeżeli uda nam się osiągnąć porozumienie z Unią Europejską i przejdziemy w okres przejściowy 29 marca, dotychczasowe ustalenia dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych pozostaną w mocy do końca okresu przejściowego,w tym czasie oczekiwalibyśmy wypracowania nowych porozumień, które pomogą utrzymać istniejące ustalenia w sektorze ubezpieczeniowym.

Jak uzyskać informacje od MIB odnośnie historii roszczeń by anp

MIB - Motor Insurer's Bureau jest to Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest administratorem danych ds. likwidacji szkód i roszczeń (CUE), centralnej bazy danych o wypadkach związanych z motoryzacją, domem, obrażeniami ciała i chorobami przemysłowymi zgłaszanych zakładom ubezpieczeń, które mogły, ale nie musiały spowodować roszczenia.

Zmiany w polityce firmy ubezpieczeniowej Direct Line by anp

Żeby sprostać wymaganiom swoich klientów, firma Direct Line od dnia 18/04/2018 wprowadza ważne korzystne zmiany w swojej polityce ubezpieczeniowej. A mianowicie za zgłoszenia roszczenia z powodu uszkodzenia auta, nie tracimy zniżek.


Current Articles | Categories | Search | Syndication

27 May 2013
Konto bankowe dla każdego obywatela UE
By anp @ 12:42 :: 4555 Views :: :: Finanse
 

Dzięki nowym przepisom każdy Europejczyk będzie miał prawo do otworzenia podstawowego rachunku bankowego w dowolnym kraju UE, a przeniesienie konta do innego dostawcy usług płatniczych stanie się łatwiejsze.

W dzisiejszych czasach, kiedy płatności elektroniczne coraz częściej wypierają płatności gotówkowe, każdy potrzebuje rachunku bankowego.

Jednak około 25 milionów Europejczyków (English) nie ma konta bankowego, mimo iż chciałoby je posiadać. Z różnych powodów (również ze względu na niekorzystną sytuację finansową danej osoby) około 2,5 miliona obywateli otrzymało odpowiedź odmowną na złożony wniosek o otwarcie konta.

Osoby nieposiadające rachunku bankowego mają trudności z otrzymywaniem wynagrodzenia lub świadczeń socjalnych, wykonywaniem przelewów, czy też robieniem zakupów wymagających użycia karty debetowej lub kredytowej bądź zupełnie są pozbawione takiej możliwości.

Komisja próbowała zaradzić tej sytuacji m.in. poprzez zachęcanie banków do dobrowolnego złagodzenia pewnych wymogów. Jednak od dwóch lat niewiele się zmieniło.

Konieczne jest zatem zastosowanie wiążących środków, które zapewnią każdemu możliwość otworzenia rachunku bankowego. Oto główne elementy propozycji (English) Komisji:

  • Wszyscy Europejczycy, niezależnie od swojej sytuacji finansowej, będą mieli możliwość otwarcia zwykłego rachunku płatniczego w dowolnym kraju UE. Dzięki temu będą mogli wykonywać podstawowe operacje bankowe.
  • Konsumentom będzie łatwiej porównać opłaty za konta bankowe – dostawcy usług płatniczych będą musieli udzielać jasnych informacji na temat wszystkich opłat, a w każdym kraju będzie musiała działać niezależna strona internetowa umożliwiająca porównanie dostępnych ofert.
  • Posiadacze rachunków w prosty i szybki sposób będą mogli przenieść swój rachunek bankowy do innego banku w dowolnym kraju UE.

Proponowane przepisy ułatwią konsumentom wybór rachunku bankowego, jak najlepiej dostosowanego do ich potrzeb w dowolnym kraju UE. Dzięki większej konkurencji na rynku będzie można spodziewać się obniżenia opłat.

Mniej formalności i bardziej spójne przepisy w całej UE pomogą bankom w dalszym rozwijaniu działalności.

Kraje UE będą mogły ustanowić przepisy krajowe określające, czy rachunek płatniczy umożliwiający dokonywanie podstawowych operacji będzie oferowany konsumentom nieodpłatnie czy też za niewielką opłatą. Nie wszystkie banki będą musiały oferować tego typu rachunek – rządy mogą zwrócić się do tylko jednego banku, który udostępni takie „konto minimum”.

Kolejne działania

Przywódcy UE wraz z Parlamentem Europejskim przeanalizują przedstawione propozycje. Jeśli zostaną przyjęte, mogą wejść w życie w 2014 r.

Więcej na temat usług finansowych w UE (English)


ec.europa.eu

Rating* Terms and Conditions: Only confirmed sales from the following products will be accepted: breakdown, car, home, landlord, life, public liability, pet and van insurance. We will verify all sales and your name will only be entered should the insurance remain in place for at least 3 months. All sales will be checked against the advertiser databases and only those confirmed will enter the draw. We reserve the right to decline entry for sales that have been cancelled.
Copyright (c) 2019 UKSimple Terms Of Use Privacy Statement