Friday, January 19, 2018
 
 Polski (Polska)  Lietuvių (Lietuva) Български (България)  English (United Kingdom) Română (România)

Top Insurers of the Month

Top Van Insurer

Latest Articles In Polish Minimize
National Speed Awareness Course kiedy i w jakich okolicznościach można się o niego ubiegać by anp

Kierowcy, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość zazwyczaj są karani grzywną pieniężną oraz odjęciem punktów karnych. Liczba odjętych punktów uzależniona jest od przekroczonej prędkości. Sposobem na uniknięcie kary jest odbycie kursu Speed Awareness Course, innowacyjnego programu stworzonego przez policję w Wielkiej Brytanii, mając na uwadze uświadamiać kierowców.

Jak zmienia się własnośc samochodu v Anglii by anp

Nasi rodacy często zadają pytanie: "Jak zmienić własnośc samochodu". Kupując albo sprzedając samochód v UK trzeba aby

Zaostrzenie przepisów w UK dla kierowców używających telefonów podczas jazdy by anp

Od 1 marca 2017 roku weszło nowe prawo o zakazie uzywania telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych podczas prowadzenia pojazdu.


Current Articles | Categories | Search | Syndication

15 February 2013
Opodatkowanie transakcji finansowych
By anp @ 14:00 :: 1423 Views :: :: Finanse
 

 Kraje, które opodatkują transakcje finansowe to Austria, Belgia, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Włochy.

W sumie jedenaście państw członkowskich wprowadzi nowy podatek od transakcji finansowych. Kraje te zwróciły się do Komisji o przyjęcie wspólnego podejścia (English) do sposobu pobierania tego podatku.

Jego celem jest zagwarantowanie, że przemysł finansowy będzie odpowiednio dokładał się do portfela publicznego. Sektor ten obecnie płaci mniej podatków w porównaniu z innymi sektorami.

Nowy podatek ma również na celu zmuszenie banków i innych przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe do spłacenia należnej części kosztów wychodzenia z kryzysu. Działalność tych instytucji była głównym powodem wystąpienia kryzysu, a poza tym otrzymały one znaczne wsparcie ze strony rządów, które pomogło im przetrwać.

Nowy podatek obejmie wszystkie transakcje finansowe, w których będą brały udział strony znajdujące się w jednym lub więcej z jedenastu krajów, które go wprowadziły. Minimalna stawka ma wynosić 0,01 proc. w przypadku instrumentów pochodnych oraz 0,1 proc. w przypadku pozostałych transakcji, włącznie z nabyciem akcji i obligacji. Kraje uczestniczące mają prawo do dowolnego przyjęcia wyższych stawek.

Podatek nie będzie miał zastosowania do codziennych transakcji finansowych dokonywanych przez obywateli i firmy – takich jak zakup ubezpieczenia, zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego, zakup przy pomocy karty kredytowej lub udzielenie pożyczki biznesowej.

Szacowane dochody z nowego podatku wyniosą 30-35 mld euro rocznie. Pewna część tej sumy mogłaby zasilić budżet UE. Składka unijna każdego z państw stosujących nowy podatek zostałaby pomniejszona o taką samą kwotę.

Pozostała część dochodów z nowego podatku trafiłaby do budżetów krajowych i została wykorzystana tak jak dochody z innych podatków – np. do zmniejszenia długu lub inwestowania we wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.

Kolejne działania

Szesnaście z 27 państw członkowskich UE nie wprowadzi od razu nowego podatku. Mogą one jednak wprowadzić go później. Przyjmując odpowiednie ustalenia na poziomie UE wyraziły zgodę (English), aby podatek wprowadziło wspomniane jedenaście krajów.

W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone rozmowy na temat zasad stosowania nowego podatku w praktyce. Mogą w nich wziąć udział wszystkie państwa członkowskie, jednakże tylko jedenaście państw, które wprowadziły podatek, będzie mogło głosować i będą one musiały osiągnąć jednogłośne porozumienie, zanim podatek zostanie wprowadzony w życie, co planowane jest na 1 stycznia 2014 r. W tej sprawie odbędą się również konsultacje z Parlamentem Europejskim.

Więcej o podatkach w UE (English)


ec.europa.eu

Rating
Copyright (c) 2018 UKSimple Terms Of Use Privacy Statement