Thursday, December 13, 2018
 
 Polski (Polska)  Lietuvių (Lietuva) Български (България)  English (United Kingdom) Română (România)

Top Insurers of the Month

Latest Articles In Polish Minimize
Jak uzyskać informacje od MIB odnośnie historii roszczeń by anp

MIB - Motor Insurer's Bureau jest to Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest administratorem danych ds. likwidacji szkód i roszczeń (CUE), centralnej bazy danych o wypadkach związanych z motoryzacją, domem, obrażeniami ciała i chorobami przemysłowymi zgłaszanych zakładom ubezpieczeń, które mogły, ale nie musiały spowodować roszczenia.

Zmiany w polityce firmy ubezpieczeniowej Direct Line by anp

Żeby sprostać wymaganiom swoich klientów, firma Direct Line od dnia 18/04/2018 wprowadza ważne korzystne zmiany w swojej polityce ubezpieczeniowej. A mianowicie za zgłoszenia roszczenia z powodu uszkodzenia auta, nie tracimy zniżek.

Zmiana prawa jazdy na UK by anp

Aby zminić prawo jazdy na UK musisz odpowidzieć na poniższe pytania na stronie DVLA:
1. Czy jesteś mieszkańcem Wielkiej Brytanii?
2. Jaki rodzaj prawa jazdy posiadasz?
3. Gdzie zdałeś test?


Current Articles | Categories | Search | Syndication

15 February 2013
Opodatkowanie transakcji finansowych
By anp @ 14:00 :: 2167 Views :: :: Finanse
 

 Kraje, które opodatkują transakcje finansowe to Austria, Belgia, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Włochy.

W sumie jedenaście państw członkowskich wprowadzi nowy podatek od transakcji finansowych. Kraje te zwróciły się do Komisji o przyjęcie wspólnego podejścia (English) do sposobu pobierania tego podatku.

Jego celem jest zagwarantowanie, że przemysł finansowy będzie odpowiednio dokładał się do portfela publicznego. Sektor ten obecnie płaci mniej podatków w porównaniu z innymi sektorami.

Nowy podatek ma również na celu zmuszenie banków i innych przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe do spłacenia należnej części kosztów wychodzenia z kryzysu. Działalność tych instytucji była głównym powodem wystąpienia kryzysu, a poza tym otrzymały one znaczne wsparcie ze strony rządów, które pomogło im przetrwać.

Nowy podatek obejmie wszystkie transakcje finansowe, w których będą brały udział strony znajdujące się w jednym lub więcej z jedenastu krajów, które go wprowadziły. Minimalna stawka ma wynosić 0,01 proc. w przypadku instrumentów pochodnych oraz 0,1 proc. w przypadku pozostałych transakcji, włącznie z nabyciem akcji i obligacji. Kraje uczestniczące mają prawo do dowolnego przyjęcia wyższych stawek.

Podatek nie będzie miał zastosowania do codziennych transakcji finansowych dokonywanych przez obywateli i firmy – takich jak zakup ubezpieczenia, zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego, zakup przy pomocy karty kredytowej lub udzielenie pożyczki biznesowej.

Szacowane dochody z nowego podatku wyniosą 30-35 mld euro rocznie. Pewna część tej sumy mogłaby zasilić budżet UE. Składka unijna każdego z państw stosujących nowy podatek zostałaby pomniejszona o taką samą kwotę.

Pozostała część dochodów z nowego podatku trafiłaby do budżetów krajowych i została wykorzystana tak jak dochody z innych podatków – np. do zmniejszenia długu lub inwestowania we wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.

Kolejne działania

Szesnaście z 27 państw członkowskich UE nie wprowadzi od razu nowego podatku. Mogą one jednak wprowadzić go później. Przyjmując odpowiednie ustalenia na poziomie UE wyraziły zgodę (English), aby podatek wprowadziło wspomniane jedenaście krajów.

W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone rozmowy na temat zasad stosowania nowego podatku w praktyce. Mogą w nich wziąć udział wszystkie państwa członkowskie, jednakże tylko jedenaście państw, które wprowadziły podatek, będzie mogło głosować i będą one musiały osiągnąć jednogłośne porozumienie, zanim podatek zostanie wprowadzony w życie, co planowane jest na 1 stycznia 2014 r. W tej sprawie odbędą się również konsultacje z Parlamentem Europejskim.

Więcej o podatkach w UE (English)


ec.europa.eu

Rating* Terms and Conditions: Only confirmed sales from the following products will be accepted: breakdown, car, home, landlord, life, public liability, pet and van insurance. We will verify all sales and your name will only be entered should the insurance remain in place for at least 3 months. All sales will be checked against the advertiser databases and only those confirmed will enter the draw. We reserve the right to decline entry for sales that have been cancelled.
Copyright (c) 2018 UKSimple Terms Of Use Privacy Statement