Friday, January 19, 2018
 
 Polski (Polska)  Lietuvių (Lietuva) Български (България)  English (United Kingdom) Română (România)

Top Insurers of the Month

Top Van Insurer

Latest Articles In Polish Minimize
National Speed Awareness Course kiedy i w jakich okolicznościach można się o niego ubiegać by anp

Kierowcy, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość zazwyczaj są karani grzywną pieniężną oraz odjęciem punktów karnych. Liczba odjętych punktów uzależniona jest od przekroczonej prędkości. Sposobem na uniknięcie kary jest odbycie kursu Speed Awareness Course, innowacyjnego programu stworzonego przez policję w Wielkiej Brytanii, mając na uwadze uświadamiać kierowców.

Jak zmienia się własnośc samochodu v Anglii by anp

Nasi rodacy często zadają pytanie: "Jak zmienić własnośc samochodu". Kupując albo sprzedając samochód v UK trzeba aby

Zaostrzenie przepisów w UK dla kierowców używających telefonów podczas jazdy by anp

Od 1 marca 2017 roku weszło nowe prawo o zakazie uzywania telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych podczas prowadzenia pojazdu.


Current Articles | Categories | Search | Syndication

14 January 2013
Plan wspierania europejskiej przedsiębiorczości
By anp @ 10:54 :: 1507 Views :: :: Finanse, Praca
 

Proponowane środki pomogą wychować nowe pokolenie przedsiębiorców i ułatwią młodym ludziom, kobietom, osobom starszym, imigrantom i bezrobotnym założenie własnej firmy.

Przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy. Należy do nich wiele małych nowych przedsiębiorstw, dzięki którym co roku powstaje w Europie 4 mln nowych miejsc zatrudnienia.

Jednak pod względem ducha przedsiębiorczości UE nie dorównuje jeszcze swoim rywalom – świadczy o tym niewykorzystany potencjał w zakresie tworzenia miejsc pracy. Tylko 11 proc. Europejczyków prowadzi działalność gospodarczą, podczas gdy około 40 proc. chciałoby być swoim własnym szefem [.pdf, en, 10 MB]. W USA i Chinach ponad połowa ankietowanych wolałaby być samozatrudniona.

Ta niechęć do zakładania własnej firmy musi zniknąć, jeśli Europa chce powrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego. W dokonaniu tej zmiany ma pomóc nowy plan działania [.pdf, en, 175 KB], w którym Komisja Europejska proponuje:
- poprawę dostępu do finansowania, utworzenie europejskiego rynku niewielkich pożyczek, uproszczenie przepisów podatkowych dotyczących bezpośrednich inwestycji prywatnych
- włączenie do programów nauczania przekazywania wiedzy i doświadczenia w zakresie przedsiębiorczości – młodzi ludzie powinni mieć możliwość zdobycia co najmniej jednego doświadczenia w dziedzinie przedsiębiorczości, zanim otrzymają świadectwo ukończenia szkoły średniej
- skrócenie czasu potrzebnego na założenie firmy oraz uzyskanie niezbędnych licencji i pozwoleń
- wprowadzenie programów opieki mentorskiej, doradztwa i wsparcia dla kobiet, osób starszych, migrantów, bezrobotnych i innych potencjalnych przedsiębiorców
- zapewnienie nowym przedsiębiorcom szkoleń z zakresu zarządzania i opieki mentorskiej, tworzenie sieci kontaktów z partnerami, potencjalnymi dostawcami i klientami
- wspieranie internetowych nowych przedsiębiorstw poprzez usuwanie barier w transgranicznym handlu internetowym
- ułatwienia związane z założeniem, sprzedażą firmy, przeniesieniem jej własności lub wznowieniem działalności
- pomaganie nowym przedsiębiorstwom w pokonywaniu krótkoterminowych trudności finansowych i ułatwianie uczciwym przedsiębiorcom, którzy zbankrutowali, otrzymania drugiej szansy – osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz drugi osiągają większe sukcesy.

Kraje UE już współpracują ze sobą w ramach programu Small Business Act w celu ograniczenia biurokracji w odniesieniu do firm. Dzięki nowemu planowi działania korzyści firm wynikające z zastosowania nowych zasad będą jeszcze większe.

Kolejne działania

Komisja będzie teraz ściśle współpracować z państwami członkowskimi, organizacjami przedsiębiorców i innymi zainteresowanymi stronami w celu wdrożenia planu działania.

Poziom wsparcia przedsiębiorców jest w całej UE bardzo zróżnicowany. Dzięki szerzeniu najlepszych praktyk i porównywaniu różnych rozwiązań problemów poszczególne kraje mogą osiągnąć więcej, niż działając w pojedynkę.

Więcej o wspieraniu przedsiębiorczości

Rating
Copyright (c) 2018 UKSimple Terms Of Use Privacy Statement