Saturday, March 23, 2019
 
 Polski (Polska)  Lietuvių (Lietuva) Български (България)  English (United Kingdom) Română (România)

Top Insurers of the Month

Latest Articles In Polish Minimize
Sytuacja po brexicie dla właścicieli polis by anp

Brytyjska rozłąka z UE niesie za sobą konsekwencje dla każdej gałęzi gospodarki. Przykładem są ubezpieczenia. Wiele będzie zależało od tego jak będą przebiegać negocjacje Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie warunków wyjścia i jak długo będą trwały. Jeżeli uda nam się osiągnąć porozumienie z Unią Europejską i przejdziemy w okres przejściowy 29 marca, dotychczasowe ustalenia dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych pozostaną w mocy do końca okresu przejściowego,w tym czasie oczekiwalibyśmy wypracowania nowych porozumień, które pomogą utrzymać istniejące ustalenia w sektorze ubezpieczeniowym.

Jak uzyskać informacje od MIB odnośnie historii roszczeń by anp

MIB - Motor Insurer's Bureau jest to Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest administratorem danych ds. likwidacji szkód i roszczeń (CUE), centralnej bazy danych o wypadkach związanych z motoryzacją, domem, obrażeniami ciała i chorobami przemysłowymi zgłaszanych zakładom ubezpieczeń, które mogły, ale nie musiały spowodować roszczenia.

Zmiany w polityce firmy ubezpieczeniowej Direct Line by anp

Żeby sprostać wymaganiom swoich klientów, firma Direct Line od dnia 18/04/2018 wprowadza ważne korzystne zmiany w swojej polityce ubezpieczeniowej. A mianowicie za zgłoszenia roszczenia z powodu uszkodzenia auta, nie tracimy zniżek.


Current Articles | Categories | Search | Syndication

14 January 2013
Plan wspierania europejskiej przedsiębiorczości
By anp @ 10:54 :: 1961 Views :: :: Finanse, Praca
 

Proponowane środki pomogą wychować nowe pokolenie przedsiębiorców i ułatwią młodym ludziom, kobietom, osobom starszym, imigrantom i bezrobotnym założenie własnej firmy.

Przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy. Należy do nich wiele małych nowych przedsiębiorstw, dzięki którym co roku powstaje w Europie 4 mln nowych miejsc zatrudnienia.

Jednak pod względem ducha przedsiębiorczości UE nie dorównuje jeszcze swoim rywalom – świadczy o tym niewykorzystany potencjał w zakresie tworzenia miejsc pracy. Tylko 11 proc. Europejczyków prowadzi działalność gospodarczą, podczas gdy około 40 proc. chciałoby być swoim własnym szefem [.pdf, en, 10 MB]. W USA i Chinach ponad połowa ankietowanych wolałaby być samozatrudniona.

Ta niechęć do zakładania własnej firmy musi zniknąć, jeśli Europa chce powrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego. W dokonaniu tej zmiany ma pomóc nowy plan działania [.pdf, en, 175 KB], w którym Komisja Europejska proponuje:
- poprawę dostępu do finansowania, utworzenie europejskiego rynku niewielkich pożyczek, uproszczenie przepisów podatkowych dotyczących bezpośrednich inwestycji prywatnych
- włączenie do programów nauczania przekazywania wiedzy i doświadczenia w zakresie przedsiębiorczości – młodzi ludzie powinni mieć możliwość zdobycia co najmniej jednego doświadczenia w dziedzinie przedsiębiorczości, zanim otrzymają świadectwo ukończenia szkoły średniej
- skrócenie czasu potrzebnego na założenie firmy oraz uzyskanie niezbędnych licencji i pozwoleń
- wprowadzenie programów opieki mentorskiej, doradztwa i wsparcia dla kobiet, osób starszych, migrantów, bezrobotnych i innych potencjalnych przedsiębiorców
- zapewnienie nowym przedsiębiorcom szkoleń z zakresu zarządzania i opieki mentorskiej, tworzenie sieci kontaktów z partnerami, potencjalnymi dostawcami i klientami
- wspieranie internetowych nowych przedsiębiorstw poprzez usuwanie barier w transgranicznym handlu internetowym
- ułatwienia związane z założeniem, sprzedażą firmy, przeniesieniem jej własności lub wznowieniem działalności
- pomaganie nowym przedsiębiorstwom w pokonywaniu krótkoterminowych trudności finansowych i ułatwianie uczciwym przedsiębiorcom, którzy zbankrutowali, otrzymania drugiej szansy – osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz drugi osiągają większe sukcesy.

Kraje UE już współpracują ze sobą w ramach programu Small Business Act w celu ograniczenia biurokracji w odniesieniu do firm. Dzięki nowemu planowi działania korzyści firm wynikające z zastosowania nowych zasad będą jeszcze większe.

Kolejne działania

Komisja będzie teraz ściśle współpracować z państwami członkowskimi, organizacjami przedsiębiorców i innymi zainteresowanymi stronami w celu wdrożenia planu działania.

Poziom wsparcia przedsiębiorców jest w całej UE bardzo zróżnicowany. Dzięki szerzeniu najlepszych praktyk i porównywaniu różnych rozwiązań problemów poszczególne kraje mogą osiągnąć więcej, niż działając w pojedynkę.

Więcej o wspieraniu przedsiębiorczości

Rating* Terms and Conditions: Only confirmed sales from the following products will be accepted: breakdown, car, home, landlord, life, public liability, pet and van insurance. We will verify all sales and your name will only be entered should the insurance remain in place for at least 3 months. All sales will be checked against the advertiser databases and only those confirmed will enter the draw. We reserve the right to decline entry for sales that have been cancelled.
Copyright (c) 2019 UKSimple Terms Of Use Privacy Statement