Thursday, December 13, 2018
 
 Polski (Polska)  Lietuvių (Lietuva) Български (България)  English (United Kingdom) Română (România)

Top Insurers of the Month

Latest Articles In Polish Minimize
Jak uzyskać informacje od MIB odnośnie historii roszczeń by anp

MIB - Motor Insurer's Bureau jest to Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest administratorem danych ds. likwidacji szkód i roszczeń (CUE), centralnej bazy danych o wypadkach związanych z motoryzacją, domem, obrażeniami ciała i chorobami przemysłowymi zgłaszanych zakładom ubezpieczeń, które mogły, ale nie musiały spowodować roszczenia.

Zmiany w polityce firmy ubezpieczeniowej Direct Line by anp

Żeby sprostać wymaganiom swoich klientów, firma Direct Line od dnia 18/04/2018 wprowadza ważne korzystne zmiany w swojej polityce ubezpieczeniowej. A mianowicie za zgłoszenia roszczenia z powodu uszkodzenia auta, nie tracimy zniżek.

Zmiana prawa jazdy na UK by anp

Aby zminić prawo jazdy na UK musisz odpowidzieć na poniższe pytania na stronie DVLA:
1. Czy jesteś mieszkańcem Wielkiej Brytanii?
2. Jaki rodzaj prawa jazdy posiadasz?
3. Gdzie zdałeś test?


Current Articles | Categories | Search | Syndication

04 December 2012
Europejski portal EURES z ofertami pracy – nowa strategia UE
By anp @ 14:19 :: 1640 Views :: :: Praca
 

Pośrednictwo pracy

Unijny serwis pośrednictwa pracy online zwiększa swój zakres, aby prezentować więcej ofert i służyć pomocą większej liczbie bezrobotnych.

Obecnie 25 mln ludzi poszukuje zatrudnienia w UE, dlatego tworzenie miejsc pracy ma dla Europy pierwszorzędne znaczenie. Wiele osób decyduje się na podjęcie pracy w innym kraju UE, gdzie istnieje zapotrzebowanie na oferowane przez nich kwalifikacje.

W całej Europie nie brakuje miejsc pracy – od połowy 2009 r. nieprzerwanie rośnie liczba wakatów, zwłaszcza w szybko rozwijających się dziedzinach takich jak technologie informacyjne, telekomunikacja i gospodarka ekologiczna.

W odpowiedzi na tę sytuację Komisja Europejska usprawnia swój ogólnoeuropejski serwis pośrednictwa pracy – EURES. Pozwoli to lepiej uwzględnić wymagania zarówno osób poszukujących pracy, jak i pracodawców. Ta sieć publicznych służb zatrudnienia gromadzi informacje na temat 40 proc. miejsc pracy w 31 krajach europejskich i dysponuje internetową bazą danych zawierającą 750 tys. życiorysów.

W ramach nowej strategii (pdf English) system EURES zwiększy swoją ofertę miejsc pracy dzięki włączeniu do współpracy prywatnych biur zatrudnienia. Będą one akredytowane i nadzorowane przez krajowe biura, które powstaną w każdym kraju uczestniczącym w tym programie.

Dzięki nowej strategii EURES w większym stopniu skoncentruje się na pomocy młodym bezrobotnym w znalezieniu pracy lub dostaniu się na praktykę bądź szkolenie zawodowe.

Korzystanie z internetowego serwisu ofert pracy jest nieodpłatne. W portalu (dostępnym w 25 językach) zamieszczane są także informacje na temat warunków życia i pracy we wszystkich krajach będących członkami sieci EURES.

Sieć obejmuje wszystkie 27 krajów UE oraz Norwegię, Islandię, Liechtenstein i Szwajcarię.

Co miesiąc 4 mln osób przeglądają strony portalu, który pomaga w znalezieniu ok. 50 tys. miejsc pracy rocznie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Weź udział w spotkaniu informacyjnym EURES organizowanym blisko Ciebie.

Plan dotyczący miejsc pracy

Modernizacja sieci EURES jest zgodna z unijnym programem na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, który ma na celu zwiększenie elastyczności rynków pracy, wyposażenie pracowników w niezbędne umiejętności, poprawienie warunków pracy i tworzenie miejsc pracy.

Głównym celem – w perspektywie do roku 2020 – jest zwiększenia do 75 proc. wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20–64 lat. Jest to jeden z pięciu najważniejszych elementów unijnej strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia Europa 2020.

Działanie mające na celu usprawnienie funkcjonowania sieci EURES ma potrwać do końca 2013 r.

Unijna polityka w dziedzinie zatrudnienia − więcej informacji


europa.eu

Rating* Terms and Conditions: Only confirmed sales from the following products will be accepted: breakdown, car, home, landlord, life, public liability, pet and van insurance. We will verify all sales and your name will only be entered should the insurance remain in place for at least 3 months. All sales will be checked against the advertiser databases and only those confirmed will enter the draw. We reserve the right to decline entry for sales that have been cancelled.
Copyright (c) 2018 UKSimple Terms Of Use Privacy Statement