Saturday, March 23, 2019
 
 Polski (Polska)  Lietuvių (Lietuva) Български (България)  English (United Kingdom) Română (România)

Top Insurers of the Month

Latest Articles In Polish Minimize
Sytuacja po brexicie dla właścicieli polis by anp

Brytyjska rozłąka z UE niesie za sobą konsekwencje dla każdej gałęzi gospodarki. Przykładem są ubezpieczenia. Wiele będzie zależało od tego jak będą przebiegać negocjacje Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie warunków wyjścia i jak długo będą trwały. Jeżeli uda nam się osiągnąć porozumienie z Unią Europejską i przejdziemy w okres przejściowy 29 marca, dotychczasowe ustalenia dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych pozostaną w mocy do końca okresu przejściowego,w tym czasie oczekiwalibyśmy wypracowania nowych porozumień, które pomogą utrzymać istniejące ustalenia w sektorze ubezpieczeniowym.

Jak uzyskać informacje od MIB odnośnie historii roszczeń by anp

MIB - Motor Insurer's Bureau jest to Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest administratorem danych ds. likwidacji szkód i roszczeń (CUE), centralnej bazy danych o wypadkach związanych z motoryzacją, domem, obrażeniami ciała i chorobami przemysłowymi zgłaszanych zakładom ubezpieczeń, które mogły, ale nie musiały spowodować roszczenia.

Zmiany w polityce firmy ubezpieczeniowej Direct Line by anp

Żeby sprostać wymaganiom swoich klientów, firma Direct Line od dnia 18/04/2018 wprowadza ważne korzystne zmiany w swojej polityce ubezpieczeniowej. A mianowicie za zgłoszenia roszczenia z powodu uszkodzenia auta, nie tracimy zniżek.


Current Articles | Categories | Search | Syndication

04 December 2012
Europejski portal EURES z ofertami pracy – nowa strategia UE
By anp @ 14:19 :: 1730 Views :: :: Praca
 

Pośrednictwo pracy

Unijny serwis pośrednictwa pracy online zwiększa swój zakres, aby prezentować więcej ofert i służyć pomocą większej liczbie bezrobotnych.

Obecnie 25 mln ludzi poszukuje zatrudnienia w UE, dlatego tworzenie miejsc pracy ma dla Europy pierwszorzędne znaczenie. Wiele osób decyduje się na podjęcie pracy w innym kraju UE, gdzie istnieje zapotrzebowanie na oferowane przez nich kwalifikacje.

W całej Europie nie brakuje miejsc pracy – od połowy 2009 r. nieprzerwanie rośnie liczba wakatów, zwłaszcza w szybko rozwijających się dziedzinach takich jak technologie informacyjne, telekomunikacja i gospodarka ekologiczna.

W odpowiedzi na tę sytuację Komisja Europejska usprawnia swój ogólnoeuropejski serwis pośrednictwa pracy – EURES. Pozwoli to lepiej uwzględnić wymagania zarówno osób poszukujących pracy, jak i pracodawców. Ta sieć publicznych służb zatrudnienia gromadzi informacje na temat 40 proc. miejsc pracy w 31 krajach europejskich i dysponuje internetową bazą danych zawierającą 750 tys. życiorysów.

W ramach nowej strategii (pdf English) system EURES zwiększy swoją ofertę miejsc pracy dzięki włączeniu do współpracy prywatnych biur zatrudnienia. Będą one akredytowane i nadzorowane przez krajowe biura, które powstaną w każdym kraju uczestniczącym w tym programie.

Dzięki nowej strategii EURES w większym stopniu skoncentruje się na pomocy młodym bezrobotnym w znalezieniu pracy lub dostaniu się na praktykę bądź szkolenie zawodowe.

Korzystanie z internetowego serwisu ofert pracy jest nieodpłatne. W portalu (dostępnym w 25 językach) zamieszczane są także informacje na temat warunków życia i pracy we wszystkich krajach będących członkami sieci EURES.

Sieć obejmuje wszystkie 27 krajów UE oraz Norwegię, Islandię, Liechtenstein i Szwajcarię.

Co miesiąc 4 mln osób przeglądają strony portalu, który pomaga w znalezieniu ok. 50 tys. miejsc pracy rocznie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Weź udział w spotkaniu informacyjnym EURES organizowanym blisko Ciebie.

Plan dotyczący miejsc pracy

Modernizacja sieci EURES jest zgodna z unijnym programem na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, który ma na celu zwiększenie elastyczności rynków pracy, wyposażenie pracowników w niezbędne umiejętności, poprawienie warunków pracy i tworzenie miejsc pracy.

Głównym celem – w perspektywie do roku 2020 – jest zwiększenia do 75 proc. wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20–64 lat. Jest to jeden z pięciu najważniejszych elementów unijnej strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia Europa 2020.

Działanie mające na celu usprawnienie funkcjonowania sieci EURES ma potrwać do końca 2013 r.

Unijna polityka w dziedzinie zatrudnienia − więcej informacji


europa.eu

Rating* Terms and Conditions: Only confirmed sales from the following products will be accepted: breakdown, car, home, landlord, life, public liability, pet and van insurance. We will verify all sales and your name will only be entered should the insurance remain in place for at least 3 months. All sales will be checked against the advertiser databases and only those confirmed will enter the draw. We reserve the right to decline entry for sales that have been cancelled.
Copyright (c) 2019 UKSimple Terms Of Use Privacy Statement