неделя, Юли 22, 2018
 
 Polski (Polska)  Lietuvių (Lietuva) Български (България)  English (United Kingdom) Română (România)
Forum

Public Liability застраховка - кога е необходима?

За повечето бизнес дейности, търговските лица се нуждаят от застраховка която покрива щети, възникнали в процеса на работа и/или на територията на помещението им, често причинени случайно от имущество или от частно лице.

Такива са например случаи на подхлъзвания и падания, при които много адвокати са готови да помогнат безплатно на принципа no-win no-fee (без печалба, не плащате за адвокатската услуга). Застраховка Public liability защитава вашия бизнес точно при такива инциденти, които могат да бъдат много скъпи, понеже включват съдебни такси, компенсации за пострадалите и физиотерапията им (ако има такава), такси към лечебни заведения, и всякакви други щети, възникнали в следствие на злополуката.

Бизнес дейностите с най-голям риск от такъв тип искове са тези които работят с доставки и тези, при които клиенти посещават търговските помещения. Въпреки, че застраховка Public liability не е задължителна по закон, някои бизнес дейности не могат да бъдат развивани без нея (например при строителството).


Direct Line Public LiabilityDirect Line Public Liability

Direct Line Public Liability Insurance with prices from £55 a year
10% of customers paid this or less. Based on policies sold 1st November 17 - 30 April 18. Excludes add ons. Underwritten by U K Insurance Limited.


Churchill Public Liability

Churchill Public Liability InsuranceChurchill Public Liability Insurance from £56 a year
10% of customers paid this or less. Based on policies sold 01 Jan '17 - 30 Nov '17. Excludes add ons


AXA Public Liability

If you accidentally damage something on your customer’s property or they injure themselves at your office – you could be held responsible. Public liability insurance protects you from costly claims for compensation.

That’s why at AXA, we give you public liability cover of up to £5 million.

We’ll also cover temporary staff for up to 50 working days and if you need to work abroad, we’ll cover you for up to 180 days.

What’s more, buy online and save 10%. So get a quote today:


Trade Direct Public Liability

Trade Direct Public Liability

Trade Direct Insurance is a leading provider of Public Liability Insurance to tradesmen and construction workers in the UK. With over 30 years of experience and in excess of 40,000 clients, we are ideally positioned to provide quality insurance policies for tradespeople and allied construction trades. With a Trade Direct Public Liability Insurance, you’ll get:

· Up to £5M Public Liability cover to help protect your business
· Personal Accident cover up to £500 per week available
· Enjoy a 15% discount
· Tools cover up to £15k available
· Employers' Liability cover is easy to add to the policy
· UK telephone support
· Instant cover and online access to your documents


Quotesearcher

 


Copyright (c) 2018 UKSimple Terms Of Use Privacy Statement