сряда, Септември 19, 2018
 
 Polski (Polska)  Lietuvių (Lietuva) Български (България)  English (United Kingdom) Română (România)
Forum

Public Liability застраховка - кога е необходима?

За повечето бизнес дейности, търговските лица се нуждаят от застраховка която покрива щети, възникнали в процеса на работа и/или на територията на помещението им, често причинени случайно от имущество или от частно лице.

Такива са например случаи на подхлъзвания и падания, при които много адвокати са готови да помогнат безплатно на принципа no-win no-fee (без печалба, не плащате за адвокатската услуга). Застраховка Public liability защитава вашия бизнес точно при такива инциденти, които могат да бъдат много скъпи, понеже включват съдебни такси, компенсации за пострадалите и физиотерапията им (ако има такава), такси към лечебни заведения, и всякакви други щети, възникнали в следствие на злополуката.

Бизнес дейностите с най-голям риск от такъв тип искове са тези които работят с доставки и тези, при които клиенти посещават търговските помещения. Въпреки, че застраховка Public liability не е задължителна по закон, някои бизнес дейности не могат да бъдат развивани без нея (например при строителството).


AXA Business Insurance

AXA Business InsuranceBusiness insurance for small and medium-sized businesses, sole traders and self-employed people, as well as landlord insurance.


Churchill Public Liability

Churchill Public Liability InsuranceChurchill Public Liability Insurance from £56 a year
10% of customers paid this or less. Based on policies sold 01 Jan '17 - 30 Nov '17. Excludes add ons


Trade Direct Public Liability

Trade Direct Public Liability

Trade Direct Insurance is a leading provider of Public Liability Insurance to tradesmen and construction workers in the UK. With over 30 years of experience and in excess of 40,000 clients, we are ideally positioned to provide quality insurance policies for tradespeople and allied construction trades. With a Trade Direct Public Liability Insurance, you’ll get:

· Up to £5M Public Liability cover to help protect your business
· Personal Accident cover up to £500 per week available
· Enjoy a 15% discount
· Tools cover up to £15k available
· Employers' Liability cover is easy to add to the policy
· UK telephone support
· Instant cover and online access to your documents


Quotesearcher

 


Copyright (c) 2018 UKSimple Terms Of Use Privacy Statement