сряда, Декември 19, 2018
 
 Polski (Polska)  Lietuvių (Lietuva) Български (България)  English (United Kingdom) Română (România)
Forum

Ипотеки - термини

Кредитор

Кредиторът има легални права върху заема или друго задължение осигурено от ипотеката. За изплащането на такъв заем често е задължен кредиторът (или предшестващият го такъв), който осигурява парите за придобиване на ипотекирания имот или недвижима собственост. Типични кредитори са банките, застрахователите, или други финансови институции, които осигуряват заеми за закупуване на имот или недвижима собственост.

Терминът ‘кредитор’ може да се срещне още и като: кредитор по ипотека или заемодател (mortgagee, lender).


Длъжник


Длъжникът е човек или юридическо лице, задължено по дълга на ипотеката, като това могат да бъдат и няколко лица (физически или юредически). Общо казано длъжникът трябва да удовлетвори изискванията по заема или другите задължения или условията по ипотеката. В противен случай длъжникът прави възможно изземането на ипотекираната собственост от страна на кредитора, за да може той (кредитора) да покрие остатъка по дълга. Обикновено хора закупуващи имот или собственост чрез ипотека са обикновени граждани закупуващи жилище, земевладелци или бизнесмени.


ДРУГИ УЧАСТНИЦИ


Според сложността на юридическата размяна, или прехвърляне на собственост, едната или и двете от страните са склонни да изискат да бъдат представлявани от юридическо лице. Тук терминологията варира между legal jurisdiction (правосъдие), see lawyer (адвокат), solicitor (адвокат) и conveyancer (адвокат специалист по прехвърляне на имоти).


Поради сложния начин на работа на повечето борси длъжникът би могъл да се обърне за помощ към брокер или финансов съветник да намери подходящ кредитор който да подбере най-подходящия тип заем. Напоследък много клиенти от САЩ (особено хора с високи доходи) избират да работят с Certified Mortgage Planners, експерти работещи заедно с Certified Financial Planners, за да се сдобият с жилище.


Този тип дълг е познат в гражданското право като ‘hypothecation’ (ипотекиране), може да послужи в помощ на ипотекиращия, при получаване на ипотека.


В добавка към длъжниците, кредиторите, държавните агенции, частните агенции, можем да споменем и друг вид участници, които са източникът на пари - живото-застрахователите, Person Funds и др.


ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ

Като много други юридически области и бизнесът с ипотеки понякога използва специфичен и объркващ жаргон. По-долу накратко са обяснени някои термини. Ако някой от термините не е обяснен тук то може би той е свързан по-скоро с ипотечните заеми отколкото с юридическия процес.


CONVEYANCE


Юридически документ за прехвърляне на собственост на имот или недвижима собственост.


DISBURSEMENTS


Всички видове хонорари на адвокатите или правителствените организации като: stamp duty (гербов налог), land registry (поземлен регистър), search fees (такса за проучване) и др.


FREEHOLD


Собственост на земя или на недвижимо имущество.


LAND REGISTRATION


Юридически документ удостоверяващ собствеността на имот и земя. Известен е и като TITLE.


LEASEHOLD


Собственост на имот или земя за определен период, който може да бъде продаден отделно от останалата част на имота.


LEGAL CHARGE


Документ удостоверяващ данните на законния собственик на имот или земя.


MORTAGE DEED


Юридически документ удостоверяващ, че кредиторът има законни права върху собствеността.


SEALING FEE


Такса плащана когато кредиторът преотстъпва правото над имота или собствеността.


SEASONED MORTGAGE


Ипотека която е била изплатена за период обикновено не по-малко от шест месеца и повече от една година. Терминът се свързва с вторичният пазар, където ипотеки със подобни характеристики са купувани и продавани в големи количества.

Print  

Buy-to-Let Mortgage

Buy-to-let mortgage
Buy-to-Let mortgages have been on offer in the UK since the late nineties; they are specifically designed for investors to borrow money to purchase property in the private rented sector in order to let it out to tenants.
Lenders take different approaches. The amount of money investors can borrow is determined by the rental valuation of the property. Usually the annual rental income has to cover a certain percentage of the mortgage repayments, somewhere between 120% and 150%. This is to allow surplus rent to cover other costs such as property maintenance and void periods (periods when there are no tenants living in the property and therefore no rental income).
Other lenders will offer a three times' salary multiple and half the rental income.
Others base the amount that they will lend on your salary and the existing loan commitments that you have, but then apply the 'deduction rule'. This means that they will lend up to 3.5 times your income (or whatever salary multiple applies), minus a representative figure for annual mortgage payments worked out at a pre-set level of interest. Say you earn £40,000 and have an outstanding mortgage balance on your property of £120,000. Under the rule, the annual mortgage repayments may be calculated as £10,000. This would be deducted from your salary to leave £30,000, which is then multiplied by 3.5 to give £105,000 - the amount that you are able to borrow.
Typically the interest rates that are offered on BTL mortgages are fairly close to residential mortgage rates but will on average be higher and typically charge higher fees. This is due to the perception amongst banks and other lending institutions that BTL mortgages represent a greater risk than residential owner-occupier mortgages.
This type of investment has become very popular in the UK over the last five years or so, as house prices have dramatically increased. Another reason for their popularity is the tax advantages that are available to UK BTL investors. Rental income is considered in the same way as salary, and is therefore often taxed at 22% or even 40%. However, landlords can deduct costs from the taxable portion of their rental income, and these costs can include the interest portion of their BTL mortgage repayments as well as maintenance costs on the property. This tax set-up has made BTL investments more popular over the last few years.
Recent credit problems have had some investers maintaning the same percentage of equity in the propert should prices fall and so rapidly find money to cover these downturns.
* Правила и условия: Може да участват само потвърдени продажби - застраховки от следните видове: пътна помощ, автомобил, къща, наемодател, живот, професионална отговорност (public liability), домашни любимци, ван. Застраховката трябва да е била в сила в продължение на поне 3 месеца. Потвърждение се извършва чрез проверка в база данни на рекламодателя. Имаме право да откажем участие в томболата на прекратени полици.
Copyright (c) 2018 UKSimple Terms Of Use Privacy Statement