събота, Март 23, 2019
 
 Polski (Polska)  Lietuvių (Lietuva) Български (България)  English (United Kingdom) Română (România)
Forum

Loans

Заеми

Заем е вид задължение. Материалните неща могат да бъдат давани на заем, но тук ще фокусираме вниманието Ви върху паричните заеми. Както всички инструменти за дългове, заемът определя преразпределението на финансовите средства в протежение на времето, между кредитора и кредито-получателя.

Кредито-получателя първоначално получава определена сума пари от кредитора,която сума кредито-получателя изплаща обратно обикновено,но не винаги на равни вноски. Цената за тази услуга е лихвата по предоставения заем. Кредито-получателят може да бъде обект на определени ограничения известни като: „loan covenants under the terms of the loan”. Осигуряването на заеми е една от основните функции на финансовите институции. За други институции сключването на договори за заем (облигация) е основен източник на финансиране. Банковите заеми и кредити са начин за увеличаване на финансовия приток. Юредически казано заемът е договорно обещание на кредитора да плати определена сума пари срещу обещание на кредито-получателя да върне друга сума пари.

 


Видове заеми

Гарантиран

Ипотечният заем е много често срещан вид задължение, използван от много лица за закупуване на жилище. В този вид споразумение парите се използват за закупуване на имущество. Финансовата институция е подсигурена-тя притежава имота докато ипотеката не бъде изплатена напълно. Ако кредито-получателят не изпълни договорните си задължения по ипотеката, банката би имала законното право да си възвърне собствеността върху имота и да го продаде за да възвърне дължимата и сума.

В някои институции заема даден за закупуване на ново или втора употреба автомобил, може да бъде подсигурен от самия автомобил, в голяма степен по същият начин както е при ипотеката за жилище. Срокът за погасяване на заема, обаче е доста по-кратък, често пряко свързан с остатъчния живот на автомобила. Има два вида заеми за закупуване на автомобил-директен и индиректен. Директен заем за закупуване на автомобил е когато банката дава парите по заема директно на кретито-получателя. Индиректен заем за закупуване на автомобил имаме когато автомобилен търговец служи като междинно звено между банката или финансовата институция и кредито-получателя.

Негарантиран (Необезпечен)

Може да съществуват под различни форми или маркетингови програми.

  *заеми от кредитни карти

  *лични заеми

  *банкови оувърдрафти

  *кредитни услуги

  *корпоративни облигации

Лихвените проценти свързани с тези различни форми на кредити могат да варират.Те може да са, а може и да не са уредени от законодателя. В UK индивидуалните заеми могат да са уредени от Consumer Credit Act 1974.
* Правила и условия: Може да участват само потвърдени продажби - застраховки от следните видове: пътна помощ, автомобил, къща, наемодател, живот, професионална отговорност (public liability), домашни любимци, ван. Застраховката трябва да е била в сила в продължение на поне 3 месеца. Потвърждение се извършва чрез проверка в база данни на рекламодателя. Имаме право да откажем участие в томболата на прекратени полици.
Copyright (c) 2019 UKSimple Terms Of Use Privacy Statement