неделя, Септември 23, 2018
 
 Polski (Polska)  Lietuvių (Lietuva) Български (България)  English (United Kingdom) Română (România)
Forum

Обмяна на валута

Валута, това е единица за размяна, улесняваща търговията на блага и/или услуги. Освен за размяна парите служат и за съхраняване на стойност и за критерий за стойност. Парите са доминиращо средство за размяна. За улесняване на търговията между райони с различни валути съществуват курсове на размяна между валутите които представляват цената на която може да бъде закупена една валута с друга. Валутите могат да бъдат класифицирани като плаващи или фиксирани, базирани на оценката на разменния им режим. Понякога „currency (пари, валута) се използва със значението на книжни пари, като в израза: „coins and currency (монети и пари), но това е подвеждащо. И монетите, и банкнотите, са форма на парите. 

В повечето случаи всяка страна има монопол върху снабдяването и производството на собствената си валута. Страните членки на „Economic and Monetary Unionна Европейския съюз са изключение от това правило, тъй като им е предоставено това право от Европейската централна банка.


Copyright (c) 2018 UKSimple Terms Of Use Privacy Statement