сряда, Декември 19, 2018
 
 Polski (Polska)  Lietuvių (Lietuva) Български (България)  English (United Kingdom) Română (România)
Forum

Prepaid Cards

Банкова сметка

Банковата сметка представлява парична сметка в банкова институция представяща баланса на финансовите средства на даден клиент, депозирани в същата банкова институция.

Банковите сметки могат да са положителни (или кредит сметки), когато банката „държи” пари на клиента, и отрицателни (или дебит сметки), когато клиентът дължи пари на банката.

Общо казано, сметки открити с цел поддържане на кредитен баланс се отнасят към депозитните сметки, докато сметки открити с цел поддържане на дебитен баланс се отнасят към кредитните или сметки по заемите.

Някои сметки са определени от тяхната функция вместо от естеството на баланса им. Банкови сметки създадени да обработват голямо количество транзакции биха могли да предложат кредитни или дебитни удобства и затова не могат лесно да се дефинират по двуполярната дефиниция. Тези сметки са наричани в UK банкови сметки.


WeSwap Prepaid CardWeSwap - Prepaid Travel Card. Swaps between 18 currencies. Load the card in your currency, and WeSwap swaps the funds into the currency required.


Simply Said!
  • The current account is one of the many bank and building society accounts in the UK.
  • All such accounts would suit the needs for the cautious investor.
  • Saving accounts offer instant assess and are good to keep in short-term and emergency money.
  • High-interest accounts are preferred for longer term saving.
  • Capital in such accounts is secure but not protected against adverse effect of inflation.
  • Good tax treatment for non-taxpayers and basic tax payers.
  • Such accounts are not advantageous for higher rate taxpayer.

Bank Accounts in the UK

The biggest banks in England and Wales are Barclays, Lloyds, HSBC and Natwest; while in Scotland - The Royal Bank of Scotland.

Alongside of the classic banks in the United Kingdom you will also find so called Building Society (like Halifax).
All you need to open an account in the bank is a valid ID and an address confirmation (like, for example, bills on your name).

Types of cards, issued by the banks:

*Cash Card - issued when a Basic Account is opened and only allows you to withdraw cash from the cash machines (ATMs).

*Debit Card - issued together with a check book while opening a Current Account, you can pay with this card as long as you have sufficient money on your account.

*Credit Card - issued after about 6 months after the account opening; it allows you to pay even if you have no money on your account, but a big interest is counted everyday of the overdraw.

The savings accounts have higher annual interest and motivate the owners to save money every week. ISA is the best account type, because the interest rates stored there are not taxable.
* Правила и условия: Може да участват само потвърдени продажби - застраховки от следните видове: пътна помощ, автомобил, къща, наемодател, живот, професионална отговорност (public liability), домашни любимци, ван. Застраховката трябва да е била в сила в продължение на поне 3 месеца. Потвърждение се извършва чрез проверка в база данни на рекламодателя. Имаме право да откажем участие в томболата на прекратени полици.
Copyright (c) 2018 UKSimple Terms Of Use Privacy Statement