Wednesday, July 17, 2019
 
 Polski (Polska)  Lietuvių (Lietuva) Български (България)  English (United Kingdom) Română (România)
Forum


Subscription Status

Hi,

We will send on your behalf to a professional translation company and you will have your document translated within a few days.
In the instances of translating form Polish to English, area in which specialize, we have brought the translation time down to a day.

Please register, upload your documents and pay via paypal or contact us to arrange an alternative method of payment.

 

Witaj,

Wyślemy w Twoim imieniu dokumenty do firmy współpracującej z przysięgłymi tłumaczami i zostaną one przetłumaczone na przeciągu maksymalnie kilku dni.
W kwestii tłumaczeń z polskiego na angielski, w której się specjalizujemy, skrócilismy czas tłumaczeń do jednego dnia.

Proszę się zarejestrować, załadować (upload) dokumenty i zapłacić za pomocą systemu PayPal lub skontaktować się z nami w kwestii ustalenia alternatywnego sposobu płatności.


Pay here
To become a subscriber of this site, you will need a registered user account.

You can register a new user account here. Alternatively, if you already have a user account, you can login here.* Terms and Conditions: Only confirmed sales from the following products will be accepted: breakdown, car, home, landlord, life, public liability, pet and van insurance. We will verify all sales and your name will only be entered should the insurance remain in place for at least 3 months. All sales will be checked against the advertiser databases and only those confirmed will enter the draw. We reserve the right to decline entry for sales that have been cancelled.
Copyright (c) 2019 UKSimple Terms Of Use Privacy Statement